Education Plans and Lectures

EĞİTİM PLANLARI ve DERSLER

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile en az 21 yerel kredi olacak şekilde 7 adet ders ile bir seminer dersini (54 AKTS ders+6 AKTS seminer) başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Aday değerlendirme jürisinin kararına bağlı olarak başvuru yapan adayın mezun olduğu lisans programındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve programa uyumunu sağlamak amacıyla 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile 30 yerel krediden az olmayan en az on adet ders ve en az 60 AKTS kredisini tamamlayarak dönem projesini başarıyla bitirmekle yükümlüdür.

Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrencilerden, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları başarıyla tamamlayanlar programların öngördüğü diplomayı almaya hak kazanırlar.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programlarında yer alması planlanan, zorunlu ve seçmeli dersler ve eğitim planları ve ders içerikleri aşağıda verilmiştir.

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli
Yüksek Lisans Programı Müfredatı

Tezli Yüksek Lisans Programı
1.    YARIYIL Ders Türü
 Ders Adı   D  U L  AKTS
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Zorunlu 3 0 0 7
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) Zorunlu 2 2 0 7
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Toplam 30
2.    YARIYIL
Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri Zorunlu 2 2 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 30
3.    YARIYIL
Tez Çalışması Zorunlu 26
Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 30
4.    YARIYIL
Tez Çalışması Zorunlu 26
Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 30

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim
Yüksek Lisans Programı Müfredatı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.    YARIYIL Ders Türü
 Ders Adı   D  U L  AKTS
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 7
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Toplam 30
2.    YARIYIL
Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri Zorunlu 2 2 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 7
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 7
Toplam 30
3.    YARIYIL
Dönem Projesi Zorunlu 14
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Toplam 30

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı Güz ve Bahar Dönemi Seçmeli Dersler Havuzu

Güz Dersin adı Dersin Kredisi
D U L AKTS
SG-1 PLM Proje Yönetimi 3 0 0 8
SG-2 Geri Dönüşüm Teknolojileri 3 0 0 8
SG-3 Yenilik ve Değişim Yönetimi 3 0 0 8
SG-4 Ürün Takip Sistemleri ve Gereçleri 3 0 0 8
SG-5 Endüstri 4.0 3 0 0 8
SG-6 Ürün Veri Yönetimi (PDM) 3 0 0 8
SG-7 Servis Yönetimi ve Geri Bildirim 3 0 0 8
SG-8 PLM Ekonomisi 3 0 0 8
SG-9 Gıda Endüstrisinde PLM Uygulaması 3 0 0 8

D : Ders, U: Uygulama, L: Laboratuvar, SB: Seçmeli Bahar, SG: Seçmeli Güz

 

Bahar Dersin adı Dersin Kredisi
D U L AKTS
SB-1 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (Tezsiz) 2 2 0 7
SB-2 Sürdürülebilir Üretim 3 0 0 7
SB-3 Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Değerlendirilmesi, Maliyetleri, Risk Analizi 3 0 0 7
SB-4 PLM’de İşlemler Yönetimi 3 0 0 8
SB-5 Kavramsal Ürün Tasarımı (CPD) 3 0 0 8
SB-6 Olasılık, İstatistik ve Güvenilirlik 3 0 0 8
SB-7 PLM’de Pazarlama Stratejileri 3 0 0 8
SB-8 Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Yönetimi 3 0 0 8
SB-9 Ürün Yaşam Döngü Yönetiminde Toplam Kalite Güvence Sistemi 3 0 0 8
SB-10 PLM’de Stratejik Yönetim 3 0 0 8
SB-11 Endüstriyel Mal ve Hizmet Üretiminde PLM Uygulamaları 3 0 0 8
SB-12 Yaşam Döngüsü Analizi 3 0 0 8

D : Ders, U: Uygulama, L: Laboratuvar, SB: Seçmeli Bahar, SG: Seçmeli Güz

 

 

Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Zorunlu Ders Önerileri

Dersin Adı Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) 3 0 0 –  7 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan YILDIZ, Doç. Dr.-Ing. Sami SAYER
  

Dersin İçeriği

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Temel Kavramlar, Stratejik Ürün Planlama / Ürün Yönetimi, Proje Yönetimi, Ürün Veri Yönetimi, Ürün Konsept Oluşumu, Ürün Tasarımı, Proses Tasarımı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim/Operasyon Yönetimi, Değişim Yönetimi

 

Dersin Adı Bilgisayar  Destekli  Tasarım ve Üretim (CAD / CAM) 2 2 0 –  7 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan YILDIZ
  

 

Dersin İçeriği

Bilgisayar Destekli Tasarım konusunda Temel Bilgileri öğrenme, Parça tasarımını gerçekleştirme, Montaj Oluşturma, Drafting, WIREFRAME, SHAPE DESIGN, MACHINING (CAM) (CAM Modülünün Genel Yapısı, Üç Eksen İşlemenin temelleri, Operasyonların Oluşturulması, İmalat Programının Oluşturulması, Simülasyon Oluşturma, NC Kod Oluşturma, Yüzey İşleme Operasyonu, Kaba İşleme..)

 

Dersin Adı Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri 2 2 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan YILDIZ, Doç. Dr.-Ing. Sami SAYER
Dersin İçeriği Dijital üretim, sanal ürün tasarımı, sanal üretim simülasyonları, sanal üretim adımları: proses planlama, montaj simülasyonları, üretim hattı tasarımları, fabrika tasarımları

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı Güz ve Bahar Dönemi Seçmeli Dersler Havuzu

 

Güz Yarıyılı Seçmeli Dersler

SG-1

Dersin Adı PLM Proje Yönetimi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU
Dersin İçeriği Ders kapsamında öncelikle projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış)anlatılacaktır. Daha sonra ise planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması kavramlarına değinilerek MS Project programı ile örnek bir ürün yaşam döngüsü projesi geliştirilecektir.

 

SG-2

Dersin Adı Geri Dönüşüm Teknolojileri 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ferhan Sami Atalay
Dersin İçeriği Geri kazanım, geri dönüşüm, atık azaltımı, tekrar kullanım ve bertaraf terimlerinin tarifi. Geri kazanımın önemi, amacı, ülke ekonomisine katkısı, çevre ve insan sağlığına faydaları. Geri dönüşüm sisteminin genel aşamaları. Zararlı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi.  Yaşam Döngüsü Analizi kavramı

 

SG-3

Dersin Adı Yenilik ve Değişim Yönetimi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY
Dersin İçeriği Yenilik ve değişimin temelleri, nedenleri, türleri, hedefleri, süreci ve yönetilmesi işlenecektir. Amaç, yenilik ve yeniliğin önemini kavrayarak bu doğrultuda örgütlerin nasıl değiştiğini ve bu değişimin yöneticiler tarafından nasıl planlandığını ve yönlendirildiğini ortaya koymaktır.

 

SG-4

Dersin Adı Ürün Takip Sistemleri ve Gereçleri 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Musa ALCI
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde öncelikle ürün takip sistemleri ile ilgili teknolojileri incelenecektir. Daha sonra ürün takip sistemlerin kurulması, analizi ve farklı uygulamaları konusu irdelenecektir. Bu bağlamda en alt düzeyden en üst düzeye doğru sistemlerin neler olduğu ve ürün yaşam döngüsü sürecindeki rolleri ele alınacaktır.

 

SG-5

Dersin Adı Endüstri 4.0 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç Dr. Hüseyin ÖZDEN
Dersin İçeriği Endüstriyel devrim aşamaları,4. Sanayi devrimi, amaç hedefler, Endüstri 4.0’nın ülke ekonomisine katkıları, beklenen değişikler, Modern üretim, PDM, PLM, Endüstri 4.0 alt yapı, internet ağı sistemi, Endüstri 4.0, Endüstriyel mal ve hizmet üretim süreçlerine uyumlu entegrasyonu, Endüstriyel mal ve hizmet üretiminde İnsan-Robot işbirliği, Yeni nesil, akıllı fabrikalar, akıllı imalat, montaj süreçleri, Esnek üretim, inovatif iş modelleri, Otomasyon, sensorik, Endüstriyel değişim ve siber  fiziksel sistemler, Gerçek ve sanal  ürün entegrasyonu.

 

SG-6

Dersin Adı Ürün Veri Yönetimi (PDM) 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç. Dr.-Ing. Sami SAYER
Dersin İçeriği Ürün Veri Yönetimi (PDM) – Temel Kavramlar, Ürün Dokümantasyonu, Kodlama Sistemleri, Değiştirilebilirlik ve Servis verilebilirlik, Ürün Yapısı, Ürün Ağaçları (BOM), Konfigürasyon Yönetimi, Fonksiyonlararası İş/Doküman Akışları, Doküman Yayınlama, Mühendislik Değişiklik Yönetimi, Değişim Maliyetleri, İş/Doküman Akış Diyagramları, İş/Doküman Akış Süreci İyileştirme, Süreç Standartları ve Denetim.

 

SG-7

Dersin Adı Servis Yönetimi ve Geri Bildirim 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç. Dr.-Ing. Sami SAYER
Dersin İçeriği Önleyici bakım (Preventive Maintenance PM), PM elemanları ve  PM programını oluşturma adımlar, PM’nin avantaj ve dezavantajları, Düzeltici Bakım (Corrective Maintenance CM) yöntemi, Güvenilirlik merkezli Bakım (reliability centered maintenance RCM) hedefleri ve prensipleri, Stok tipleri ve amaçları, stok kontrol modelleri, güvenli stok ve yedek parça miktarını tahminleme, bakımda insan faktörü, bakımda güvenilirlik ve kalite, bakım maliyeti, iş gücü ve malzeme maliyetleri tahminleme modelleri, temel makine parçalarının montaj ve demontaj ilkeleri.

 

SG-8

Dersin Adı PLM Ekonomisi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY
Dersin İçeriği Ekonomi ve ürün yaşam döngüsüne dair temel kavramlar, arz – talep, talep tahmin ve esneklikler, farklı piyasa türlerinde rekabet, piyasa başarısızlıkları ve sürdürülebilirlik, fayda maliyet analizi, yatırım kararları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı öğrencinin talep tahmini yapabilmesini, farklı piyasalarda üretim ve rekabetin nasıl gerçekleşeceğini çözümleyebilmesini, piyasa başarısızlıklarının yol açacağı ekonomik etkileri analiz edebilmesini, yatırım kararlarını doğru bir şekilde alabilmesini sağlamaktır.

 

SG-9

Dersin Adı Gıda Endüstrisinde PLM Uygulaması 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Semih Ötleş
Dersin İçeriği Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi kavramı, bileşenleri, önemi, gıda endüstrisindeki uygulamaları, PLM yazılımları, modüler uygulamaları, gıda endüstrisi yönetim aşamaları, ürün kalitesi yönetimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç,  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi yaklaşımı ile öğrencilerin, gıda üretimi yapan şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yerine getirmeleri gereken temel fonksiyonların ürün yaşam döngüsü yönetimi ile ilişkilendirilmesi ve sonuçta bu sistemin getirdiği avantajlar konusunda bilinçlendirilmesidir.

 

Bahar Yarıyılı Seçmeli Dersler

SB-1

Dersin Adı Bilgisayar  Destekli  Tasarım ve Üretim (CAD / CAM) 2 2 0 –  7 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan YILDIZ
  

 

Dersin İçeriği

Bilgisayar Destekli Tasarım konusunda Temel Bilgileri öğrenme, Parça tasarımını gerçekleştirme, Montaj Oluşturma, Drafting, WIREFRAME, SHAPE DESIGN, MACHINING (CAM) (CAM Modülünün Genel Yapısı, Üç Eksen İşlemenin temelleri, Operasyonların Oluşturulması, İmalat Programının Oluşturulması, Simülasyon Oluşturma, NC Kod Oluşturma, Yüzey İşleme Operasyonu, Kaba İşleme..)

 

SB-2

Dersin Adı Sürdürülebilir Üretim 3 0 0 –  7 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü kavramları, Çevresel stratejiler, Sürdürülebilir çalışma sistemleri, Ürün geliştirme ve üretimde çevresel ve diğer sürdürülebilirlik yönleri göz önünde bulundurmak, Sürdürülebilir tedarik zincirleri

 

SB-3

Dersin Adı Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Değerlendirilmesi, Maliyetleri, Risk Analizi 3 0 0 –  7 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Süheyda Atalay, Y. Doç. Dr. Gülin Ersöz
Dersin İçeriği Yaşam döngüsü değerlendirmesi ile bir ürün, proses ya da hizmet için kullanılan enerji, ham madde ve bundan dolayı oluşan atık ve emisyonların çevresel etkilerini ve bu süreçte doğal kaynakların tüketimini ve çevresel iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesi.

 

SB-4

Dersin Adı PLM’de İşlemler Yönetimi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU
Dersin İçeriği İşlemler yönetimi alanında verilen stratejik kararlar PLM’in ilk aşamasından itibaren incelenecektir. Üretimi etkileyen işlemlere ilişkin ilkeler, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme, yeni ürün geliştirme süreci, teknoloji seçimi ve üretim teknolojileri, süreç teknolojileri ve teknoloji yönetimi, yeni üretim teknolojileri, üretim planlanması, stok kontrol modelleri, kalite kontrol teknikleri incelenecektir. Örnek uygulamalar ile konular pekiştirilecektir.

 

SB-5

Dersin Adı Kavramsal Ürün Tasarımı (CPD) 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç. Dr.-Ing. Sami SAYER, Yrd.Doç.Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY
  

 

Dersin İçeriği

Problem Tanımlama ve İhtiyaç Analizi, Kavramsal Tasarım Metotlarını Tanıma, (Yaratıcı Düşünce, QFD Pugh Karar Matrisi, TRIZ, Aksiomatik Tasarım), Kavram Seçimi ve Karar Verme, Şekillendirme Tasarımı (Embodiment Design, DFX), Ürün Konsepti Oluşturma (Taslak Ürün Ağaçlarını (BOM) Oluşturma), Malzeme Seçimi ve Seçilen Malzemeler ile Tasarım, Tasarım FMEA, Üretim FMEA, Kalite, Sağlam Tasarım (Robust Design)  ve Optimizasyon   (SPC, Taguchi Yöntemleri), Maliyet Değerlendirmesi ve Ekonomik Karar Verme, Mühendislik Tasarımında Yasal ve Etik Sorunlar.

 

SB-6

Dersin Adı Olasılık, İstatistik ve Güvenilirlik 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar KORUKOĞLU
Dersin İçeriği Ders kapsamında mühendislik lisans eğitimini almış farklı branşlardan öğrencilere olasılık ve istatistik temel kavramlarını tanıtma ve PLM kapsamı içerisinde güvenilirlik model analiz ve yaklaşımlarını uygulamaya yönelik temel konular verilecektir.

 

SB-7

Dersin Adı PLM’de Pazarlama Stratejileri 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Elif Üstündağlı Erten
Dersin İçeriği Bu dersin amacı bir ürünün veya hizmetin doğumundan ölümüne kadarki olan süreçleri pazarlama bakış açısıyla ele almaktır. Bu dersin içeriğinde temel olarak ürün yaşam eğrisinin evreleri ve bu evrelerde uygulanacak pazarlama stratejileri ele alınacaktır. Onun dışında yine ürün yaşam eğrisi üzerinde etkili olan inovasyon, ürün yaşam eğrisi sisteminin yararları ve sistemde karşılaşılan zorluklar işlenecek ve ürün yaşam eğrisi farklı durumlarda nasıl uygulanır sorusunun cevabı için de e-işletme ve hizmet açısında ürün yaşam eğrisi konuları tartışılacaktır.

 

SB-8

Dersin Adı Tedarik Zinciri ve Değer Zinciri Yönetimi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Özhan Dedeoğlu – Yard. Doç. Dr. Burcu Aracıoğlu
Dersin İçeriği Bu dersin amacı işletmeler için rekabet avantajı sağlayacak tedarik zinciri ve değer zinciri faaliyetlerini ürün yaşam eğrisinin aşamaları yönünden ele almaktır. Böylece işletmelerin nasıl farklılık yaratacağı ya da maliyet düşüreceği ürün yaşam eğrisinin evreleri yönünden ele alınarak işletmeye nasıl sürdürülebilir bir avantaj yaratılacağı işlenecektir.Bu ders kapsamında tedarik ve değer zinciri yönetiminin temel ve destek faaliyetleri, ürün yaşam döngüsü tedarik zinciri ve değer zinciri kapsamında incelenecektir.

 

SB-9

Dersin Adı Ürün Yaşam Döngü Yönetiminde Toplam Kalite Güvence Sistemi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Özden
Dersin İçeriği PLM ve Toplam kalite yönetimi, kavramlar, Ürün yaşam döngü süreçleri, Kalite-Maliyet, talepler, Yönetim, zihniyet, altyapı, insan-makine-yönetim üçlüsü, Ürün yaşam döngü süreçlerinde kalite, kaliteli insan secimi ile başlar, Strateji, riziko, öngörü ve partner, tedarikteki kalite güvence, Toplama kalite kontrol sistemi, ölçüm, değerlendirme ve seçme yöntemleri, Ürün yaşam döngü süreçlerinde toplam kalite yönetiminde amaçlar, hedefler, Ürün Yaşam Döngü süreçlerinde olası aksaklılar, hatalar, Ürün Yaşam Döngü süreçlerinde problem inovativ çözüm yöntemleri, Ürün yaşam döngü süreçlerinde toplam kalitede planlama, Ürün yaşam döngüsünde toplam kalite yönetiminde tersiyer mühendislik uygulamaları, Ürün yaşam döngü süreçlerinde toplam kalite yönetiminde marka ve müşteri memnuniyeti.

 

SB-10

Dersin Adı PLM’de Stratejik Yönetim 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Jülide KESKEN
Dersin İçeriği Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve işletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, SWOT analizi, strateji türleri, strateji belirlemede dikkat edilmesi gereken faktörler üzerinde durulacaktır.

SB-11

Dersin Adı Endüstriyel Mal ve Hizmet Üretiminde PLM Uygulamaları 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin Özden
Dersin İçeriği Endüstriyel mal ve hizmet Üretimi, başlıca sorunlar, Ürün yaşam döngü yönetimi, Yazılımlar, Ürün geliştirme, işleme, işletme ve terki faaliyetleri, Ürün yaşamdöngü sürecinde teknik ekonomik sorunlar, Ürün tasarımı, imalatı, montajı, Bilgisayar destekli üretim, Lazer üretim yöntemleri, Yenilikçi ürün geliştirme, Otomotiv sektöründe PLM uygulamaları, Gemi sanayinde PLM uygulamaları, Savunma sanayinde PLM uygulamaları, Finans sektöründe PLM uygulamaları.

SB-12

Dersin Adı Yaşam Döngüsü Analizi 3 0 0 –  8 AKTS
Dersi Verecek Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nuri Azbar
Dersin İçeriği Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Tanımı, LCA’nın Tarihçesi, Yaşam Döngüsü Analizi Komponentleri, Yaşam Döngüsü  Analiz Basamakları, LCA Yaklaşımları, Yaşam Döngüsü Analizi Uygulama Alanları, LCA Uygulamalarının Kısıtları, LCA Uygulamaları Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kuruluşlar, LCA Uygulamalarında Yaygın Olarak Kullanılan Programlar, LCA Uygulamalarının Geleceği, Farklı sektörlerden LA uygulaması örnekleri, Uygun program kullanılarak örnek LCA analizi.