Seminerler

27.11.2017 tarihinde PLM Yüksek Lisans öğrencileri sunumlarını yaptılar.
  • Bilge Üçok, (MRO)-Havacılıkta bakım,onarım,yenileme(BOY) işlemleri için PLM
  • Esra Kaya, Gıda sektöründe PLM uygulamalar
  • Nilüfer Tekkol , Smart üretim, smart fabrika
  • Ayşegül Sakallı, Endüstri 4.0 için software tabanlı bulut sistemleri