EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı 04 Nisan 2019 Ege Üniversitesi - Atatürk Kültür Merkezi