EGE UNIVERSITY

Product Lifecycle Management Research And Application Excellence Center

ERASMUS+ PROJESİ

 

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından finanse edilen Raising Awareness on Product Lifecycle Management via Education and Industrial Strategic Collaboration within Europe “RAPROMISE” projesi 1 Eylül 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Ege Üniversitesi tarafından yürütülen, projenin ortakları CMS, VESTEL, Viyana Teknik Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi, Kaiserslautern Teknik Üniversitesi olup proje süresi 30 ay, proje bütçesi ise 215,200 €’dur.

RAPROMISE Projesi

RAPROMISE Projesi Videosu