EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Erasmus Projesi

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından finanse edilen Raising Awareness on Product Lifecycle Management via Education and Industrial Strategic Collaboration within Europe “RAPROMISE” projesi 1 Eylül 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Ege Üniversitesi tarafından yürütülen, projenin ortakları CMS, VESTEL, Viyana Teknik Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi, Kaiserslautern Teknik Üniversitesi olup proje süresi 30 ay, proje bütçesi ise 215,200 €’dur.

RAPROMISE Projesi

RAPROMISE Projesi Videosu