Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi

C2 – PLM Semineri & Çalıştayı

Avrupa Birliği Erasmus Plus programı tarafından desteklenen “RAPROMISE’’ projesi 1 Eylül 2015 tarihinde kabul edildi. Ege Üniversitesi tarafından yürütülen, 215.200,00 Avro bütçe ayrılan ve 30 ay sürecek olan projenin ortakları arasında CMS, VESTEL, Viyana Teknik Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi, Kaiserslautern Teknik Üniversitesi yer almaktadır.

“RAPROMISE’’ projesi kapsamında Ege Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik eğitim 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kaiserslautern / Almanya’ da gerçekleşmiştir. Ege Üniversitesi öğretim üyeleri PLM konusunda,Viyana Teknik Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi ve Kaiserslautern Teknik Üniversitesi’nde görev yapan konusunda uzmanakademisyenlerden eğitim almışlardır.

Ege Üniversitesi’nde 5-9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen ikinci eğitimde ise, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler faydalanmıştır. Bu eğitimle lisansüstü öğrencilerin, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi “Product Lifecycle Management” (PLM)konusundaki farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

Mühendislik fakültesinin farklı bölümlerinden (Makine, Gıda, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Tekstil) bir araya gelen lisansüstüöğrencilere, PLM konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitimler verilmiştir. Beş günlük PLM eğitiminde öğrenciler,  bu konudaki farklı yazılımları tanıma şansı bulmuşlardır.

Eğitim programı kapsamında; TU-Kaiserslautern’denAndreasEiden, PLM konusundaki teknik organizasyon ve ARAS yazılımının PLM uygulamaları hakkında bilgi vermiştir. TU-Wien’den Sinan Uğurlu ve Christian Nigischer ise Siemens’in PLM yazılımı “Teamcenter” tanıtarak, üç boyutlu yazıcı ile entegrasyonu hakkında bilgi vermişlerdir.  Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ise farklı disiplinden gelen öğrenciler ile ürün tasarımı, proses planlamasını ve prototip üretimini gerçekleştirmişlerdir.

Bu çalışma kapsamında öğrenciler, 3 boyutlu olarak tasarladıkları ürün için proses optimizasyonu gerçekleştirmiş ve ürünün prototipi Ege Üniversitesi’ndeki iki farklı laboratuvarda üretilmiştir. Eğitimin son oturumunda ise CMS firmasından Sadık Dinler PLM‘in endüstri uygulamaları konusunda örnekler vererek eğitim programına katkı sağlamıştır. “C2 Training Seminars on Product Lifecycle Management /December 5 – 9, 2016, Izmir, Turkey

 

RAPROMISE
Raising Awareness on Product Lifecycle Management via Education and Industrial Strategic Collaboration within Europe

C2: Training Seminars on Product Lifecycle Management

December 5 – 9, 2016, Izmir, Turkey

 

Agenda

Monday, December 5

09:30                                     Registration

09:45                                     Welcome Speech

  1. Cüneyt Hoşcoşkun // Rektor of Ege University (In case of attendance)

                                               Semih Ötleş // Ege University, PLM Center Director

10:00                                      The University of Kaiserslautern and Institute of Virtual Product Engineering (VPE) –Short introduction; Weekly overview
Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

10:45                                      Coffee break

11:00                                    Theory: Product Lifecycle Management – Basics
                                               Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

12:00                                     Lunch break

13:30                                     Theory: Product Lifecycle Management – Technical organization
                                               Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

15:00                                     Coffee break

15:15                                      PLM systems at VPE and Their Use in Research and Teaching
Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

 

Tuesday, December 6

10:00                                     ARAS Innovator – Introduction and Navigation
Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

10:45                                     Coffee break

11:00                                    ARAS Innovator – Document Management
                                Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

12:00                                     Lunch break

13:30                                     ARAS Innovator – Product Structure Management
                                               Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

14:30                                      Coffee Break

15:00                                     ARAS Innovator – Product Structure Management
                                               Andreas Eiden // University of Kaiserslautern, VPE

Wednesday, December 7

10:00                                      Introduction to CAD-PLM Integration
Mesut Turan // Ege University, Mechanical Eng. Dept.

10:45                                     Coffee break

11:00                                      Practice: CAD Application in PLM
Mesut Turan // Ege University, Mechanical Eng. Dept

12:00                                     Lunch break

13:30                                      Introduction to Siemens Teamcenter and Integration with 3D Printing
Sinan Uğurlu // University of Vienna, MIVP

14:30                                      Coffee Break

15:00                                      Process Management: Theory

  1. Oğuz Gürses // Ege University, Mechanical Eng. Dept.

Thursday, December 8

10:00                                      Workshop: Process Modelling
RAPROMISE C2 Training Team Members // Ege University

10:45                                     Coffee break

11:00                                      Process Modelling

                                                Mustafa Engin // Ege University, Ege Vocational School

12:00                                     Lunch break

13:30                                      PLM Integration with 3D Printing
Mahmut Pekedis // Ege University, Mechanical Eng. Dept.

Mustafa Engin // Ege University, Ege Vocational School

Friday, December 9

10:00                                      PLM Applications in CMS
Sadık Dinler // CMS

10:45                                     Coffee break

11:00                                      PLM Applications in CMS
Sadık Dinler // CMS

12:00                                     Lunch break

13:30                                      Feedback, Lessons Learned; Outlook RAPROMISE Project
Hasan Yıldız // Ege University, Mechanical Eng. Dept.

Sami Sayer // Ege University, Ege Vocational School

14:30                                      Coffee Break

17:00                                      BBQ or Dinner: Event type and the location is TBA.