EGE UNIVERSITY

Product Lifecycle Management Research And Application Excellence Center

Content of the Programme

PROGRAMIN KAPSAMI

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programları disiplinler arası niteliğe sahiptir. Bu kapsamda, söz konusu programlar, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin ilgili anabilim dallarının (Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) kapsamaktadır.

Programlar Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi alanında uzmanlaşmak veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere çok disiplinli bir yaklaşımla, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi konusunda bakış açısı ve bilgi birikimi sağlanması için gerekli olan bilgi ve beceriyi sunacaktır.