Çerez Örnek

Endustri4-PLM

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Endüstri 4.0 - PLM” başlıklı kursumuz 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Konferans Salonu ve Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ahmet Eroğlu Eğitim Tesisinde gerçekleştirilmiştir.

 

Etkinliğin açılış konuşmaları Dekan Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU ve PLM Merkez Müdür V. Prof. Dr. Figen ERTEKİN ve PLM Merkez Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Etkinlikte, Mühendislik ve Fen Fakülteleri lisans son sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılara, Endüstri 4.0 dönüşümünün iş dünyasına getirdiği yeni iş modelleri, teknolojideki yenilikler ve değişen insan kaynakları yönetimi kapsamında yeni istihdam fırsatlarının tanıtımı yapılmıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ