Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

 

  • Ege Üniversitesi’nde ilk PLM faaliyetleri, 2012 yılında konusunda lider olan uluslararası firma yöneticileri ve akademisyenler ile yapılan görüşmeler sonrasında başlatılmıştır,
  • TÜBİTAK tarafından, “2014 Türk-Alman Eğitim, Araştırma ve Bilim Yılı” 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında desteklenen PLM çalıştayı, 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşmiştir. Çalıştayın önemli çıktılarından biri, Ege Üniversitesi’nde ürün yaşam döngüsü yönetimi konusunda bir araştırma ve uygulama merkezinin kurulması olmuştur. Merkezin amacı, PLM alanında mühendislik eğitimini ve endüstriyi desteklemek olarak belirlenmiştir.
  • 3 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete yayını ile Türkiye’nin ilk PLM merkezinin kurulumu Ege Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
  • Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından finanse edilen “Raising Awareness on Product Lifecycle Management via Education and Industrial Strategic Collaboration within Europe” (RAPROMISE) projesi 1 Eylül 2015 tarihinde kabul edilmiştir.
  • 04 Eylül 2015 tarihinde EGE PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ