Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon&Vizyon

 

MİSYON

Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin misyonu, endüstri ile işbirliği içinde araştırma ve eğitim faaliyetleri yoluyla PLM’in geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek ve desteklemektir.

VİZYON

Sanal mühendislik ortamında ürün geliştirmek, mühendis ve tasarımcılar yetiştirmek, sanal ürün ve proses geliştirme araçlarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak.