Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çalışma Alanları

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetiminin gereksinim duyulduğu havacılık, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve elektronik, makina, kimya, tekstil, gıda, inşaat, çevre başta olmak üzere tüm endüstriyel alanlarda PLM Ar-Ge, Ür-Ge ve tasarım konularını kapsamaktadır.