EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

 

 

YÖNETİM

Prof.Dr. Semih ÖTLEŞ Müdür semih.otles@ege.edu.tr
Prof.Dr. Hasan YILDIZ Müdür Yardımcısı hasan.yildiz@ege.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi Coşkun Harmanşah Müdür Yardımcısı coskun.harmansah@ege.edu.tr

YÖNETİM KURULU

 

 
Prof.Dr. Semih ÖTLEŞ semih.otles@ege.edu.tr
 
Prof. Dr. Süheyda ATALAY suheyda.atalay@ege.edu.tr
 
Prof. Dr. H. Semih GÜNEŞ semih.gunes@ege.edu.tr
 
Prof. Dr. Figen ERTEKİN figen.ertekin@ege.edu.tr
 
Prof. Dr. Musa ALCI musa.alci@ege.edu.tr
 
Doç.Dr.Burcu Aracıoğlu burcu.aracioglu@ege.edu.tr  
 
Doç. Dr. Ninel ALVER ninel.alver@ege.edu.tr

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. -Ing. Michael ABRAMOVICI
Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM) Ruhr-Universität Bochum
Prof. Dr. – Ing. Martin EIGNER
Lehrstuhl für Virtuelle Produktentwicklung (VPE) Technische Universität Kaiserslautern, Almanya
Prof. Dr.-Ing. Rainer STARK
Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK Technische Universität Berlin
İbrahim Sami EREL
Lojistik Planlanlama ve Koordinasyon Müdürü Savunma Sanayi Müşteşarlığı
Dipl. –Ing. Ayhan KURTULDU
Genel Müdür KPEC, Almanya
Bülent SANTIRCIOĞLU
Kara Taşıtları Genel Müdürü, BMC Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş.
Aziz MEYDAN
Genel Müdür HMS Makine Sanayi A.Ş.
Halil TURAN
ARGE Müdürü Vestel A. Ş.
Özan TUTAŞ
Mühendislik ve Müşteri İlişkileri Direktörü, CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.
S. Tarık VESKE
Entegre Ürün Destek Şefi, TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
Yalçın YILMAZKAYA
Genel Sekreter Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

SİSTEM SORUMLULARI

Dr.Öğretim Üyesi Coşkun HARMANŞAH
Ege Meslek Yüksekokulu
Dr.Öğretim Üyesi Cihat Okan ARIKAN
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Arş.Gör. Oğuz GÜRSES
Makine Mühendisliği Bölümü