Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Akademik

Prof.Dr. Figen ERTEKİN

Müdür

figen.ertekin@ege.edu.tr

 

Doç.Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY

Müdür Yardımcısı

rustem.baris.yesilay@ege.edu.tr

 

Dr.Öğr. Üyesi Coşkun Harmanşah

Müdür Yardımcısı

coskun.harmansah@ege.edu.tr