EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Akademik

Prof.Dr. Semih ÖTLEŞ

Müdür

semih.otles@ege.edu.tr

Prof.Dr. Hasan YILDIZ

Müdür Yardımcısı

hasan.yildiz@ege.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Coşkun Harmanşah

Müdür Yardımcısı

coskun.harmansah@ege.edu.tr