EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırma Projesi (BAP1)

Ürün Geliştirme Sürecinin PLM Platformunda Bir Ürün Üzerinde Optimizasyonu

Proje Özeti:

Bu araştırmada, PLM uygulaması olarak, bir çok alanı (tasarım, analiz, plastik enjeksiyon, elektronik) içeren bir ürün olması nedeni ile laptop kasası seçilmiştir. Proje kapsamında PLM’in alt bölümleri olan tasarım, analiz, üretim ve tedarik zincirinin oluşturulmasında uygulanacak metodojilerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve proje konusu olan laptop kasasına uygulanması hedeflenmiştir.  PLM Platformunda tersine mühendislik çalışması ile gerçekleş-tirilecek olan laptop kasasının tasarımı ile farklı disiplinlerden araştırmacıların bir ürün projesi kapsamında ortak çalışmayı gerçekleştirerek, bir taraftan mühendislik analizleri ile tasarımda optimizasyon sağlanırken diğer taraftan da ürün geliştirme sürecinin bir model üzerinde optimizasyonun sağlanması ile yeni oluşturulan sistemin  efektif olacağı beklenilmektedir.