EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırma Projesi (BAP3)

Üniversite içindeki bir bölümde hizmetlerin geliştirilmesi: PLM uygulaması

Proje Özeti

Küresel rekabet nedeniyle ürün geliştirme ve üretim süreci giderek daha bütünsel bir şekilde ele alınmakta ve ürünün yaşam döngüsü giderlerinin tamamı hesaba katılmaktadır. Bu nedenle, özellikle endüstriyel meslek alanlarında, endüstri yazılımı ve endüstriyel otomasyon platformlarıyla, ürün ve ürün yaşam döngüsü bir arada değerlendirilerek, gittikçe daha karışık hale gelen süreçler kontrol altında tutulmaktadır. Konsept tasarımdan seri üretime kadar süreçler zaman, kaynakların kullanımı ve ürün özellikleri açısından optimize edilebilmektedir. Sadece fiziksel ürünlerin verildiği fabrikaların yanında çalışma ortamları ve iş akış düzenleri bulunan kurumsal firmalar da bünyelerinde PLM uygulaması yapmaktadır. Bu araştırmada, PLM uygulaması olarak, birçok etkinliği bünyesinde barındıran (öğrenci işleri, komisyon görevleri, laboratuvar, derslik koşulları, çevre düzenlemesi vb.) Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki herhangi bir bölüm ele alınacaktır.