EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

PLM Yüksek Lisans Programı

Ege Üniversitesi PLM Yüksek Lisans Programı
Başvuru işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru adresi üzerinden yapılmaktadır.