Çerez Örnek
canlı destek

Yüksek Lisans Eğitim Planları ve Dersler

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile en az 21 yerel kredi olacak şekilde 7 adet ders ile bir seminer dersini (54 AKTS ders+6 AKTS seminer) başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Aday değerlendirme jürisinin kararına bağlı olarak başvuru yapan adayın mezun olduğu lisans programındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve programa uyumunu sağlamak amacıyla 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile 30 yerel krediden az olmayan en az on adet ders ve en az 60 AKTS kredisini tamamlayarak dönem projesini başarıyla bitirmekle yükümlüdür.

Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrencilerden, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları başarıyla tamamlayanlar programların öngördüğü diplomayı almaya hak kazanırlar.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programlarında yer alması planlanan, zorunlu ve seçmeli dersler ve eğitim planları ve ders içerikleri aşağıda verilmiştir.

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli
Yüksek Lisans Programı Müfredatı

Tezli Yüksek Lisans Programı          
1.    YARIYIL Ders Türü        
 Ders Adı   D  U L  AKTS
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Zorunlu 3 0 0 7
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) Zorunlu 2 2 0 7
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Toplam   30
2.    YARIYIL          
Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri Zorunlu 2 2 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Seçmeli 3 0 0 8
Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam   30
3.    YARIYIL          
Tez Çalışması Zorunlu 26
Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 4
Toplam   30
4.    YARIYIL          
Tez Çalışması Zorunlu 26
Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 4
Toplam   30

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim
Yüksek Lisans Programı Müfredatı

Egitim Öğretim Planları


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ