canlı destek

Programa Öğrenci Kabul Koşulları

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yüksek Lisans programlarına; Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinin mezunları başvurabileceklerdir. Ancak Tezli Yüksek Lisans Programına Mühendislik Fakültesi bölümleri dışında başvuran öğrencilerin, bilimsel hazırlık alması gerekecektir. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

 

Programa öğrenci kabul koşulları:

 

Tezli Program için

  1. ALES sonuç elgesi 55 Sayısal Puan veya• GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan
  2. Yabancı Dil Yeterlik Belgesi YDS’den en az 50 puan veya ÜAK

tarafından kabul edilen diğer sınavlardan birinden bu puana eş değer bir puan veya• 28.09.2015 ve sonrasında girilen EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Sınavından en az 60 puan aldığını gösterir belge veya 28.09.2015 tarihinden önce girilen EÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan aldığını gösterir belge• Lisans eğitimini tamamen yabancı dilde (Almanca, Fransızca veya İngilizce) yaptığını gösterir belge.

Yukarıda belirtilen koşullardan birini sağlamayan adaylar EÜ Yabancı

Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Sınavından en az

60 puan almalıdırlar. Yeterli puanı alamayan adaylar mülakata giremez.

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesi
  2. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
  3. İmzalı Başvuru Formu çıktısı
  4. Özgeçmiş

 

 

Tezsiz Program için

 

     (Yabancı Dil ve ALES Şartı aranmaz)

 

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesi
  2. Resmi Onaylı Lisans Transkripti
  3. İmzalı Başvuru Formu çıktısı
  4. Özgeçmiş

 

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı ile Alınması Gereken Zorunlu ve Seçmeli Dersler (Dersin Kodu, İçeriği ve Varsa Kredisi)

Önerilen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile en az 21 yerel kredi olacak şekilde 7 adet ders ile bir seminer dersini (54 AKTS ders+6 AKTS seminer) başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Aday değerlendirme jürisinin kararına bağlı olarak başvuru yapan adayın mezun olduğu lisans programındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve programa uyumunu sağlamak amacıyla 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.

Önerilen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile 30 yerel krediden az olmayan en az on adet ders ve en az 60 AKTS kredisini tamamlayarak dönem projesini başarıyla bitirmekle yükümlüdür.

Önerilen Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrencilerden, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları başarıyla tamamlayanlar programların öngördüğü diplomayı almaya hak kazanırlar.

Açılması önerilen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli ve Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans programlarında yer alması planlanan, zorunlu ve seçmeli dersler ve eğitim planları ve ders içerikleri aşağıda verilmiştir.

 

Yüksek Lisans Programı Müfredatı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ