EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

ARGE PLM Firmasının PLM Uzmanı Miraç Çiçek tarafından Hocalara ve PLM Yüksek Lisans öğrencilerine 3DExperience Eğitimi verilmiştir.