Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet
Araştırma ve Uygulama Merkezi

PROGRAM

9.00-9.30                    Kayıt

9.45-10.10                 Açılış Konuşmaları:

            Erol Ayyıldız, İzmir Valisi (Tensipleriyle)

                        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (Tensipleriyle)

Prof.Dr.Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr.Hikmet Karakoç , SARES Başkanı

                                  

10.10-11.00 Davetli Konuşmacı: Prof.Dr. -Ing. Martin Eigner (Kaiserslautern, Germany)

11.00-12.00             1.Oturum: 

Moderatör: Mehmet Ali Susam (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

Panelistler

Muhammed Mücellid Kiraz (TAİ, MMU Bilgi Teknolojileri Müdürü) / MMU Programı’nda PLM Uygulaması ve Süreç Deneyimleri

Selim Kuzu (DİK Solutions CEO) / Havacılığın Geleceği

Mahmut Özgener (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı) / İZTO’nun Endüstri 4.0 Vizyonu

Hilmi Uğurtaş (İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı) / Organize Sanayi Bölgelerinde Havacılık Yatırımlarındaki Gelişmeler

Ender Yorgancılar (EBSO Yönetim Kurulu Başkanı) / EBSO’nun Dijitalizasyon Çalışmaları

Mehmet Zahid Yüzügüldü (TEİ / IT Müdürü) / TEİ de PLM Çalışmaları

 

 

Yemek Arası

14.00-15.30 2.Oturum:

Moderatör: Prof.Dr.Semih Güneş (Ege Üniversitesi & HUKD)

Panelistler

Prof.Dr.Süheyda Atalay (PLM Anabilim Dalı Başkanı, Ege Üniversitesi) / PLM Yüksek Lisans Programı

Murat Arda Çakmak (TAİ, MMU-Baş Mühendis) / Uçak Geliştirme Programı’nda Tasarım Verilerinin Servis Verileri ile Uyumlandırılması-PLM Etkisi

Prof.Dr.Semih Ötleş (PLM Mükemmeliyet Merkezi Müdürü, Ege Üniversitesi)  /  Ege PLM Merkezi

Sermet Sapçı (Dassault Systems Çözüm Ortağı Yöneticisi) / Sanayi ve PLM Yazılımları

Prof.Dr.Haluk Soyuer  / Endüstri 4.0

Özkan Terzi (BMC Mühendislik Bilgi Sistemleri Müdürü) / BMC ve PLM Çalışmaları

Prof.Dr.Hasan Yıldız (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Ege Üniversitesi) / Havacılık ve PLM

Yalçın Yılmazkaya (HUKD) / Havacılığın Türkiye’deki Durumu ve Gelecekteki Vizyonu

KAPANIŞ