EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Havacılık ve PLM

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı 2019

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

PLM Center İzmir 2019

PLM Otomativ ve Havacılıkta Eğilimler ve İhtiyaçlar

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı PLM