EGE ÜNİVERSİTESİ

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı